İş Makinaları Mühendisleri Birliği Derneği

Hakkımızda

İMMB NEDİR?

İMMB; İş makinaları konusunda uzmanlaşmış makina mühendisleri tarafından 1998 yılı Ağustos ayında kuruldu. Farklı sektörlerden (İnşaat firmaları, maden firmaları, iş makinası üreticileri, iş makinası temsilcileri ve servisleri gibi) gelen profesyonellerin ortak amaçla toplandığı bir dernektir.

İMMB'NİN AMACI NEDİR?

İMMB'nin amacı; çoğunluğu ithal ürünler olan iş makinalarının tanınmasını, yerli iş makinası kullanılmasının yaygınlaştırılmasını, ulusal servetimiz olan bu  makinalarının iyi işletilmesini ve ekonomik ömürlerinin verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktır. Amacımız; verimliliği sağlayacak bilgi kaynaklarına en kısa sürede ulaşmak, bu kaynaklara ihtiyaç duyacak nitelikli insan potansiyelinin güç birliğini oluşturmaktır. Bu bilgilerin teknik alt kadrolara ulaştırılmasıyla da en yaygın şekilde paylaşımını sağlamaktır. İMMB Üyelerine her yıl düzenli seminerler vermek suretiyle, üyelerinin bilgi düzeyinin yükseltilmesini sağlamaktır. Bu seminerler aynı zamanda sektördeki insanların bir araya gelerek tanışmalarını sağlamaktadır ki bu da gelişimi ivmelendirmektedir. İMMB nin internet ortamındaki grup mailinde üyeler ihtiyaçlarını gruba duyurmak suretiyle yardımlaşmayı sürdürmektedir. Derneğin her üç ayda bir sefer yayınladığı İMMB dergisi ilgili kurumlar, şirketler ve bireylere ücretsiz olarak gönderilmektedir. Düzenlenen ileri mühendislik eğitimleri ile sektöre nitelikli katılımın arttırılması hedeflenmektedir.

İŞ MAKİNALARI MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TANITIMI

1998 Yılı Ağustos ayında kuruldu, kurucuların tamamı makine mühendisidir.Derneğin amacı; iş makinaları alanında farklı sektörlerde (inşaat firmaları, maden firmaları, iş makinaları servisleri, iş makinaları üreticileri ve temsilcileri) çalışan makine mühendislerinin iş makinaları konusunda birbirleriyle bilgi paylaşımını ve yardımlaşmasını sağlamaktır. Bu yardımlaşma iş makinası alanında çalışan diğer mühendislik disiplinlerinden bireylerin ve mühendis olmayan, uzmanlığı sonucu iş yeri sahibi olmuş üyelerin katılımı ile büyüdü ve sektörde önemli bir irtibat adresi oldu. Derneğimiz 293 makine mühendisi asıl üye ile 91 fahri üyeden oluşmaktadır. Fahri üyelerimiz maden, fizik, diğer mühendislik dallarından ve mühendis olmayan iş makinaları sektöründe uzmanlaşmış kişilerden oluşmaktadır. İMMB nin amacı; çoğunluğu ithal ürünler olan iş makinalarının tanınmasını, teknolojilerinin öğrenilmesini, yerli makina üretiminin ve kullanımının arttırılmasını, ulusal servetimiz olan bu makinalarının iyi işletilmesini ve ekonomik ömürlerini verimli bir şekilde sürdürmelerini sağlamaktır. Amacımız; verimliliği sağlayacak bilgi kaynaklarına en kısa sürede ulaşmak, bu bilgilere ihtiyaç duyacak nitelikli insan potansiyelinin güç birliğini oluşturmaktır. Bu bilgilerin teknik alt kadrolar ulaştırmak suretiyle de en yaygın şekilde paylaşımını sağlamaktır. İMMB üyelerine her yıl en az 8 seminer organizasyonu sağlayarak, üyelerinin bilgi düzeyinin yükseltilmesini sağlamaktadır. Bu seminerler aynı zamanda sektördeki insanların bir araya gelerek tanışmalarını sağlamaktadır ki bu da gelişimi ivmelendirmektedir. Derneğin internet ortamında grup emalinde 476 üyesi olup, üyeler ihtiyaçlarını gruba bu ortamda duyurmak suretiyle yardımlaşmayı sürdürmektedir. Derneğin her üç ayda yayınladığı İMMB dergisi ilgili kurumlar, şirketler ve bireylere ücretsiz olarak gönderilmektedir.